Joan Brossa: Què et suggereix


aquest poema visual?

Comentaris