La incògnita: Qui és? Noves pistes

Aquí teniu noves pistes per a descobrir la incògnita d'aquest mes:


a) El nom bíblic del personatge simbolitza el bé.
b) La història d'aquest personatge ha estat duta al teatre
per un conegut grup de teatre català.

Comentaris