El penjat: La solució

Aquest el penjat d'aquest mes:

MARIA

ANTÒNIA

SALVÀ

I l'encertant ha estat Escritsurgència. Enhorabona!

Comentaris