Creació literària: Carrer tancat per vacancesPassejo. Sento el silenci. Totes les persianes dels establiments estan baixades al carrer tancat per vacances.

Comentaris