Dia de la poesia catalana a internet 2018: Què és poesia?

Sovint com a professora de Llengua i Literatura a Secundària, i explico el gènere literari de la poesia, començo amb la qüestió: Què és la poesia? Alguns responen: versos i estrofes, d'altres un text que rima, i altres un text que expressa sentiments. Bé, a simple vista sembla fàcil respondre a aquesta qüestió, però si ens parem a reflexionar trobar una única resposta no és senzill. Podem donar per bones les definicions dels diccionaris, malgrat tot, opino que cada lector de poesia pot haver-se creat una idea. Molts filòsofs sempre han dit que quan veiem una taula, o una finestra, no és tal el que veiem, sinó que podem anar més enllà; penso que amb la poesia passa el mateix, cada persona ha descobert uns autors i autores, ha llegit uns versos o uns altres, i a partir d'aquí cada "lectorpoetaferit" es construeix la poesia. De tota manera, des dels poetes grecs com Homer, Horaci, fins a poetes contemporanis com la Montserrat Abelló, o poetes universals com Baudelaire ens han ajudat força a construir-nos una aproximació de la resposta a la pregunta "Què és la poesia?" I què dir d'un poeta com Joan Brossa, qui ens va donar a conèixer els poemes objectes i la poesia visual. Així que sigui quina sigui, la vostra idea de la poesia, celebreu avui, demà i cada dia el dia de la poesia catalana a internet.

Comentaris