dijous, 23 de juliol de 2009

El penjat: La solució

Aquest el penjat d'aquest mes:

MARIA

ANTÒNIA

SALVÀ

I l'encertant ha estat Escritsurgència. Enhorabona!