diumenge, 9 de gener de 2011

Joc literari: Troba les paraules, Solucions


Imatge presa de la xarxa

Aquí teniu les solucions del primer Troba les paraules de l'any 2011. Moltes gràcies a tots i totes per participar-hi.


1. Nom de dues composicions poètiques d'origen japonès conreades per Riba i Espriu al segle XX.

HAIKÚ I TANKA


2. Nom d'un conjunt de versos isosil·làbics d'igual rima.

VERSOS MONORIMS


3. Nom d'un tipus de versos que no rimen fonèticament.

VERSOS BLANCS O LLIURES


4. Nom d'una figura retòrica que és un desajustament entre una uniitat sintàctica i un vers.

ENCAVALCAMENT

5. Mot o frase que és igualment llegit d'esquerra a dreta o a la inversa.

PALÍNDROM


6. Figura retòrica que és una successió d'idees, que expressen un sentit directe i un de figurat.

AL·LEGORIA

7. Substitució d'un mot o expressió considerat tabú.

EUFEMISME

8. Variant del joc de paraules que ajunte dues sil·labes de dues paraules diferents per fer-ne una de nova.


CALAMBUR


9. Recurs literari que idealitza un poema, un personatge, un fet.

MITE


10. Atribució de qualitats humanes a éssers inanimats.


PERSONIFICACIÓ

4 comentaris:

Jesús Párraga ha dit...

"Mite", figura retòrica? Mmmm... Estic una mica dubtós...

Roser Caño Valls ha dit...

Al llibre de les oposicions de llengua catalana i literatura figura com a figura retòrica, i posa l'exemple de El comte Arnau de Maragall.

Jesús Párraga ha dit...

Aleshores eixe llibre té un concepte de "figura retòrica" una mica lax. Tradicionalment sempre s'ha parlat de "figures de pensament" i "figures de dicció" o de "trops" i "figures", però, en qualsevol cas, cal poder definir el mecanisme en què consisteix la figura i la "mitificació", aconseguir que quelcom esdevinga "mite" no sembla possible mitjançant el bastiment de cap estructura dins d'una obra literària. Es tractaria més aviat d'una acceptació comunitària de la idealització. Vull dir que el fet que molts poetes i esriptors franquistes idealitzaren (o exaltaren) "la sonrisa del caudillo", no transforma aquest somriure en cap "mite" (afortunadament)
En fi... No sé. Hui no he fet la sesta i quan passa això em pose una mica pesat i academicista :)

Roser Caño Valls ha dit...

Bé, per aquest joc em permets que utilitzi la paraula "mite" per al joc literari, d'acord, perquè està relacionat amb la poesia.