#Brossa95: 4 de gener IMAGINACIÓ

 Idea
 Màgica
Abellidora
Gentil
 Inmensurable
 Natural
Allunada
Caduca
Impetuosa

Òptima
Comentaris